Karta kierowcy jest niezbędnym dokumentem każdej osoby kierującej samochodem wyposażonym w tachograf. Dotyczy to przede wszystkim pojazdów dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz odnosi się do przewozu ludzi w liczbie większej niż 9 osób z kierowcą. Karta kierowcy nie jest zwykłym wymysłem w naszym kraju. Reguluje to Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) Nr 165/2014 o stosowaniu urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym. Według tych zapisów kartę kierowcy wydaje się każdemu kierowcy, który wykonuje przejazdy samochodem z tachografem cyfrowym. Dotyczy to wszystkich osób prowadzących auta o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w odniesieniu do przewozu pojazdów oraz przewozu osób w liczbie większej niż dziewięć osób.

 

Karta kierowcy, jest niezbędnym dokumentem każdego kierowcy. To właśnie na niej zapisywane są informacje takie jak: kraj rejestracji, data wydania i ustania ważności karty, podstawowe dane kierowcy, czyli imię, nazwisko, data urodzenia, numer prawa jazdy, jak też dane z pracy kierowcy, czyli data, czas, całkowity przejechany dystans i zmiany aktywności. Kierowca może w każdej chwili wyświetlić wszystkie swoje zapisywane dane na karcie, na wyświetlaczu tachografu. Co więcej, może je wydrukować za pomocą wbudowanej drukarki w tachografie lub zgrać wszystkie zapisane dane do innego komputera. Kartę kierowcy do tachografu cyfrowego wydaje się na wniosek samego kierowcy a organ wydający kartę to Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

 

Maksymalnie na karcie mogą być zapisane informacje z ostatnich 28 dni roboczych kierowcy. Z tego względu minimum raz na 28 dni należy zgrać dane z karty. Jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ według przepisów dane można przechowywać przez maksymalnie 12 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że dokonanie odczytu następuje bez względu na to, kiedy było to ostatni raz zrobione. Następuje w sytuacji zatrzymania stosunku pracy kierowcy lub w momencie zakończenia umowy pomiędzy pracodawcą, a kierowcą. Również kiedy kończy się ważność karty oraz w sytuacji podejrzenia utraty danych i każdorazowo, kiedy jest ona żądana przez uprawniony podmiot. Za każdy odczyt danych z tachografu pojazdu oraz z karty kierowcy odpowiada przedsiębiorca, a więc właściciel pojazdu.

Co jest potrzebne do wykonania czynności sczytania karty?

– przede wszystkim karta kierowcy, czynność sczytania karty trwa dosłownie parę sekund, dane są wysyłane na podany adres mailowy lub dane są dostarczone na zewnętrznym nośniku danych np. DVD
– dane z tachografu pojazdu
– niezbędna jest również karta chipowa danego przedsiębiorstwa (chodzi o to, że każdy przewoźnik na mocy prawa jest zobowiązany do wyrobienia karty przedsiębiorstwa, koszt takiego tachografu to 282,90 PLN a czas oczekiwania może dojść do 30 dni )
– dostęp do ciągnika pojazdu, w którym zamontowany jest tachograf

Czynność pobierania wszystkich danych może trwać w zależności od urządzenia ok 30 min.

 

Gdzie odczytać kartę kierowcy?

Wiele firm na rynku oferuje możliwość szybkiego pobrania danych kierowców zapisywanych w tachografie cyfrowym, np: podczas pobytu na stacji. Na czym ta funkcja polega:

1. Kierowca musi wyjąć kartę kierowcy z tachografu cyfrowego.
2. Następnie należy umieścić do terminalu specjalną kartę AS 24, a następnie kartę kierowcy.
3. Za pomocą odpowiedniego ekstranetu AS 24 operator pobiera pliki w formacie europejskim, które mogą być edytowane za pomocą specjalnego programu do przetwarzania danych pracowników.

Dzięki takiej opcji kierowca nie musi już wracać do swojej bazy, by pobrać dane z tachografu, dzięki temu oszczędza swój czas.