Nawet osoba nieznająca mocno specyfiki branży stalowej jest w stanie zauważyć, że rozwija się ona dosyć prężnie. Widać to chociażby na przykładzie zamówień na transport. Dominuje tu przede wszystkim ilość zamówień przewozu blach w kręgach. Warto zdać sobie sprawę, że transport stali jest jednym z bardziej skomplikowanych w logistyce. Cały proces musi być oparty o względy bezpieczeństwa i nie ma mowy o pomyłce czy niewłaściwym ulokowaniu towaru.

transport stal

Mowa jest tu w końcu o różnych elementach ze stali, które różnią się od siebie kształtem i wielkością. Oprócz wspomnianych już kręgów z blachy często przewozi się też pręty i profile. Kluczową kwestią przy transporcie stali jest umiejętna selekcja wagi ciągnika z naczepą do masy przewożonych towarów. Z punktu widzenia zleceniodawcy liczy się możliwie największe wypełnienie stalą pojazdu, lecz względy bezpieczeństwa oraz przepisy drogowe ograniczają te zapędy. Trzeba wiedzieć, że przy przekroczeniu limitu dopuszczalnej masy całkowitej w postaci 40 ton można jedynie poruszać się ze specjalnymi zezwoleniami. W takiej sytuacji mamy do czynienia z transportem ponadgabarytowym bądź specjalnym. Dodatkowo transport stali musi być odpowiednio mocowany. Przykładowo blachy w kręgach są zabezpieczane pasami, ponieważ blacha pierwszego gatunku nie powinna być mocowana z wykorzystaniem łańcuchów.