ViaTOLL, czyli tzw. e-myto to działający w Polsce elektroniczny system poboru opłat za przejazd wszystkimi drogami krajowymi. Opłata pobierana jest na określonych odcinkach dróg i zasila Krajowy Fundusz Drogowy. Opłacie podlegają wszystkie pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusy niezależne od dopuszczalnej masy całkowitej. Pozostałe pojazdy mogą samowolnie przystąpić do systemu i regulować należność bezobsługowo zamiast płatności ręcznej w miejscach, gdzie dokonujemy poboru opłat. Na system składają się bramy oraz urządzenia, które nazywane są viaBOX i viaAUTO, umieszczone w pojazdach. Operatorami tego systemu są operatorzy kart paliwowych DKV i UTA, dzięki którym powsta łą możliwość dokonywania opłat drogowych również za przejazdy w innych państwach. Wybrany schemat typu DSRC funkcjonuje w oparciu o wydzieloną łączność radiową krótkiego zasięgu w pasmie 5,8 GHz.

 

Jak uniknąć kary za brak ViaTOLL?

Najczęstsze sytuacje, w których mogą zostać nałożone kary za brak viaTOLL to:

1. Brak widocznej rejestracji pojazdu w systemie viaTOLL. Należy bezwzględnie sprawdzić czy nasz pojazd/pojazdy podlegają systemowi poboru opłat viaTOLL, a następnie należy dokonać rejestracji wstępnej , kolejno dopełnić formalności w jednym z Miejsc Obsługi Klienta. W razie dysponowania flotą samochodową, powinniśmy upewnić się czy urządzenia viaBOX zamontowane są we wszystkich wymagających tego pojazdach. Jeżeli nasz pojazd zmienia numer rejestracyjny, np. po wykupieniu z leasingu, koniecznie należy przerejestrować go w systemie.
2. Nieodpowiednia instalacja urządzenia viaBOX. Bardzo ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z dołączoną do urządzenia instrukcją obsługi. Możemy ją bez problemu pobrać ze strony internetowej, które oferuje wiele firm w sieci. W razie wszelkich wątpliwości pomoc możemy uzyskać w Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta lub dowolnym Miejscu Obsługi Klienta.
3. Niewłaściwe określenie kategorii pojazdu przy rejestracji. W poprawnym określeniu kategorii naszego pojazdu lub pojazdów pomoże odpowiedni klasyfikator. Należy pamiętać, że po dołączeniu lub odłączeniu przyczepy bądź naczepy kategoria pojazdu może się zawsze zmienić. Wtedy należy sprawdzić, czy zmiana kategorii pojazdu po podłączeniu przyczepy lub naczepy dotyczy Twojego pojazdu. Jeżeli tak, uczulmy kierowcę, by pamiętał o przełączeniu viaBOX w tryb jazdy z przyczepą.
4. Niewystarczające środki na koncie użytkownika do niezbędnego opłacenia przejazdu (w przypadku kont przedpłaconych). Aby uniknąć niepotrzebnej kary, zawsze kontroluj na bieżąco stan środków na swoim koncie przedpłaconym.

 

Wezwanie do wskazania kierującego pojazdem ViaTOLL

Osoby, które otrzymują tego typu wezwanie zastanawiają się czy należy wskazać kierującego pojazdem i narazić go na nałożenie kary czy wyrzucić je do kosza zapominając o zaistniałej sytuacji, a może po prostu wskazać inną osobę. Każde z tych rozwiązań ma swoje dobre i złe strony. Najlepszą opcją będzie w tym przypadku wskazanie kierującego pojazdem i złożenie stosownych wyjaśnień. Właściciel pojazdu ma na to 14 dni. Jeżeli jednak właściciel pojazdu z pewnych względów nie wskaże kierującego pojazdem zostanie przeciwko niemu skierowany wniosek do Sądu z możliwością ukarania go za popełnienie wykroczenia z art. 96§3 Kodeksu wykroczeń, za co grozi grzywna nawet do 5000 zł. Jeżeli ktoś niesłusznie oskarży inną osobę o popełnienie wykroczenia zgodnie z art. 234 Kodeksu karnego, będzie obciążony karą grzywny, ograniczeniem wolności albo pozbawieniem wolności do dwóch lat.