Praca zawodowego kierowcy jest bezdyskusyjnie bardzo ciężka i odpowiedzialna istnieją ogólnie przyjęte zasady i obowiązki, które każdy kierowca przewożący towar jest zobowiązany przestrzegać. Obowiązki kierowcy to szczególnie:

1. Przygotowanie pojazdu do przewozu, dbanie o prawidłowy przegląd techniczny pojazdu. Bardzo ważny jest także przygotowanie skompletowania koniecznej dokumentacji, z którą Kierowca nie może się rozstawać w trakcie realizacji przewozu. Są to między innymi: paszport, 2, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, zezwolenia transportowe, pewna karta paliwowa, komplet znaków ostrzegawczych, certyfikat czystości cysterny, upoważnienie do kierowania pojazdem lub inne prawo dysponowania, odpowiednie certyfikaty.

2. Opowiedz mi załadunek pojazdu. Kierowca jest obowiązany do przyjęcia i bycia obecnym przy załadunku, a także zapoznanie się z rodzajem właściwościami i z planem ładunku oraz powinien nadzorować przebieg czynności załadunkowych program

3. Przebieg przewozu. Każdy kierowca będący na trasie ma obowiązek jechać bezpiecznie, przestrzegać przepisów ruchu drogowego, a także zastosować się do ustalonego czasu prowadzenia odpoczynku.

4. Kierowca ma obowiązek być obecny przy rozładunku towaru, w miarę możliwości powinien on policzyć ilość jednostek ładunkowych i żądać potwierdzenia odbioru ładunku przez odbiorcę.